Firma Omni Structure osnovana u Beogradu, Srbija 1990 godine, na dananji dan objedinjuje grupu kompanija registrovanih u vie zemalja: Srbiji, Ruskoj Federaciji, na Kipru i u Italiji. Prvo predstavnitvo u Ruskoj Federaciji bilo je registrovano u Moskvi 1991. godine i do dananjeg dana firma dri čvrste pozicije na tom tritu. U sastavu grupe kompanija koje rade na tritu Rusije su i firme Omni Structure Sankt-Peterburg i Ninji Novgorod.

Osnovna delatnost firme je izgradnja pod ključ različitih građevinskih objekata, inenjering i konsalting, to podrazumeva razradu svih delova projekta i njihovu realizaciju na terenu, po povoljnoj ceni i u prihvatljivom roku. Tokom celokupnog postojanja i rada, firma je projektovala, sagradila i rekonstruisala preko dve stotine objekata raznih namena.
IZLOBENI PAVILJONI
preko 40.000 m2
Od svog osnivanja firma se bavi projektovanjem i izgradnjom izlobenih paviljona velikih, sa lakim krovnim konstrukcijama i svim neophodnim inenjerskim sistemima i smatra se priznatim specijalistom u toj oblasti. Do danas je u okviru firme isprojektovano, izgrađeno i rekonstruisano preko 40.000 m2 paviljona i izlobenih sala  ->
detaljnije
ADMINISTRATIVNO POSLOVNI OBJEKTI

preko 25.000 m2

U okviru firme je projektovan, rekonstruisan i izgrađen veliki broj administrativno poslovnih objekata, uključujući izradu enterijera i ugradnju svih inenjerskih sistema. Ukupna korisna povrina premauje 25.000 m2  -> detaljnije
RESTORANI
Beograd Srbija, Moskva, Sankt-Peterburg, Ninji Novgorod,

preko 10.000 m2

Izveden je veliki broj ugostiteljskih objekata. Projektovano je, izgrađeno i rekonstruisano nekoliko ekskluzivnih restorana i kafea, koji su ukrasili ne samo gradove Rusije vec i Srbije.  Takođe veliki broj restorana McDonalds, među kojima preko 15 individualnih, tipa Mak Auto -> detaljnije
JAVNI OBJEKTI

Ovde su pokazani objekti koji se po svojoj nameni ne spadaju ni u jednu od predloenih tipskih grupa. To su Dramski teatar u gradu Sarovu, Niegorodske oblasti sa salom za 528 gledalaca, kolski kompleks u Rjazanjskoi oblasti, VIP terminal na aerodromu eremetjevo-1   -> detaljnije

TRNI CENTRI

Zbog povećanog interesa, poslednjih nekoliko godina  firma se bavi projektovanjem i gradnjom vienamenskih trnih centara, uz izradu odgovarajućih enterijera i ugradnju neophodnih inenjerskih instalacija. Osim ovde predstavljenih objekata, u 2007 godini počela je izgradnja trnog centra u gradu Krasnogorsku u Moskovskoj oblasti, povrine preko 30.000 m2  -> detaljnije

SPORTSKO REKREATIVNI OBJEKTI
Sankt-Peterburg, Sarov, Moskovska oblast

Tokom postojanja firme, isprojektovan je, izgrađen i rekonstruisan veći broj sportsko-rekreativnih objekata. Taj trend je nastavljen 2007. godine izradom projekta arhitekture izuzetno opremljenog i modernog stadiona u Sankt-Peterburgu. Tako je u 2001. g.  projektovan i izgrađen sportsko-kulturni kompleks Ledeni Dvorac u gradu Sarovu, Niegorodske oblasti  -> detaljnije

ENTERIJERI POSLOVNIH OBJEKATA

U većini poslovnih objekata projektovani su i izvedeni odgovarajući enterijeri: administrativno poslovnih prostora, restorana, holova, izlobenih sala, objekata rekreacionog tipa i apartmanskih prostora. Osim toga firma je projektovala i izvela veći broj enterijera za različite investitore u objektu Banja 2000 na MMDC Moskva Siti  -> detaljnije

REKONSTRUKCIJE I RESTAURACIJE
preko 25.000 m2
Kapitalne rekonstrukcije postojećih objekata postale su osnovni građevinski poslovi u centrima velikih gradova, a posebno Moskve, jer se očuvanjem i restauracijom originalnih fasada čuva istorijska slika grada. Ovde su pokazani rekonstrukcija sa restauracijom zgrade u rejonu Arbata u Moskvi spomenika kulture poznatog i kao Dom Gercena, zgrade Venski Dom na ulici Petrovka (sve u centru Moskve), rekonstrukcija i nadogradnja poslovnog objekta i hotela Ric, oba u Krasnopresnenskom rejonu Moskve,  ->
detaljnije

 

PROJEKTNA I KONKURSNA REENJA
Učeće na konkursima rezultiralo je sa nekoliko vanserijskih projektnih reenja, naročito u oblasti mostogradnje. Osim mostova, treba izdvojiti projekat rađen za konkurs Administrativne zgrade Vlade i Parlamenta grada Moskve  
->
detaljnije

 

INENJERSKE INSTALACIJE I ELEKTRIČNE...
Zbog svoje namene i veličine, najveći broj izvedenih objekata zahtevao je da se projektuju i ugrade kompleksni sistemi inenjerskih instalacija za grejanje, ventilaciju, klimatizaciju, osvetljenje. Projektovanje, postavljanje, ugradnja i testiranje inzenjerske opreme vrse specijalisti firme   -> detaljnije

 

 

                                                                                                                                 
WebGuru
тел: +381 (11) 36 120 36
e-mail: omnibgd@eunet.rs
PROJEKTOVANJE

Od prvog dana postojanja firme projektni biro funkcionie istovremeno kao njen glavni pokretač i oslonac. Timski rad projektanata arhitektonske, građevinske, mainske i elektrostruke omogućava operativnost i maksimalnu usaglaenost faza u kratkim rokovima. Zahvaljujući ispravnom poimanju vanosti projektovanja za poslovanje i razvoj firme, posebna panja je poklanjana izboru kadrova. -> detaljnije

Кипр
Белград
Нижний Новгород
Санкт  Петербург
Москва