KONKURSNI PROJEKAT "KOMPLEKSA ADMINISTRATIVNIH ZGRADA VLADE MOSKVE I MOSKOVSKOG GRADSKOG PARLAMENTA

Razrađen 2003 g.

Prema mišljenjima poznavalaca predstavljeno rešenje izdvaja se među ponuđenim projektima svojom elegantnom arhitekturom, razrađenom funkcionalnošću i nestandardnim konstruktivnim rešenjima. Trostrana piramida sa parabolično zakrivljenim stranicama i strukturna sfera sa ispunom od reflektujućeg stakla su postavljene na zajedničku osnovu. Po zamisli autora ideje i Predsednika firme , zgrada je trebalo da postane novi, lako prepoznatljivi simbol grada Moskve.

PREDLOG ZA PROJEKTNO REŠENJE KONSTRUKCIJE MOSTA

Predložen 1995. g. , razrađen u periodu 2001-2002. g.

Revolucionarno rešenje konstrukcije mosta koji treba da poveže Apeninsko poluostrvo sa ostrvom Sicilija, među kojima je rastojanje 3.300 m. Samo jedan pilon visine 370 m se nalazi na sredini mosta i oslanja se na vazdušnu komoru koja pluta na dubini od 20 m. Zapremina vazdušne komore je 360.000 m3, a na mestu je drži sistem sajli ankerovanih u morsko dno na dubini oko 100 m.

Razrađeno 2000. g.

Most se nalazi u ravničarskom predelu zbog čega je za noseću konstrukciju izabran niski dvostruki luk, forma slična figuri galeba u letu, ptice česte u tim krajevima.

KONKURSNO REŠENJE MOSTA PREKO REKE DUNAV
NOVI SAD

Razrađen 1999. g.

Noseća konstrukcija mosta je lučni metalni sanduk dužine 570 m. Osim samog mosta, projektom su bili razrađeni i pristupni putevi i drugi objekti koji se mogu videti na animaciji...

 -> pogledajte strimovanu animaciju

 -> download kompletne animacije (74 МВ ZIP)
KONKURSNO REŠENJE MOSTA U BOKO-KOTORSKOM ZALIVU, PREKO JADRANSKOG MORA, SEVERNA VARIJANTA
 

                                                                                                                                 
© WebGuru
тел: +381 (11) 36 120 36
e-mail: omnibgd@eunet.yu
Učestvovanje firme na mnogobrojnim konkursima je rezultiralo sa nekoliko vanserijskih projektnih rešenja, posebno u oblasti mostogradnje. Osim mostova, svojom elegantnom arhitekturom i nestandardnim konstruktivnim rešenjima, izdvaja se projekat rađen za konkurs: „Kompleks Administrativnih Zgrada Vlade Moskve i Moskovskog Gradskog Parlamenta“.

KONKURSNO REŠENJE MOSTA U BOKO-KOTORSKOM ZALIVU, PREKO JADRANSKOG MORA, JUŽNA VARIJANTA

Razrađeno 1999. g.

Most sa tri raspona, ukupne dužine 732 m. Neobično ukršteni kablovi koji leže u ravnima pod različitim nagibima, asociraju na gusle – istorijski muzički instrument sa tog područja.

Projekat za izgradnju fudbalskog stadiona u okviru sportsko-rekreativnog centra u Bulevaru srpske vojske u Banjaluci

Stadion Banjaluka

Razrađeno 2009. g.

Izrada glavnog arhitektonskog projekta  stadiona se priprema po idejnom rešenju projektantskog tima „Omni Structure“, koji je na prethodno raspisanom javnom konkursu odlukom stručnog žirija ocenjen kao najkvalitetniji među 4 pristigla rada... 

-> detaljnije    -> pogledajte strimovanu animaciju