KOMPLEKS "JUŽNOG ULAZA" CVK "EKSPOCENTAR"

Projektovan i izgrađen 1992-1994. g. , dograđen 2003-2004. g.

Kompleks „Južni ulaz“ sastoji se iz tri objekta – „Informacioni centar“, „Kongresni centar“ i „Administracija kompleksa“. Radovi na projektovanju i izgradnji trajali su dve godine. Ukupna površina kompleksa zgrada je 8.500 m2. Dizajn svih objekata je izveden u identičnom stilu, sa kosim staklenim fasadama pod nagibom od 60 stepeni gledano sa strane reke Moskve. Zeleno-plava boja stakla je identična onoj na fasadama paviljona „Forum“, čime je dobijena prepoznatljiva arhitektonska forma kompleksa sa strane reke Moskve. U objektima „Južnog ulaza“ osim građevinskih, izvedeni su i enterijerski radovi i ugrađeni svi inženjerski sistemi.

Deset godina kasnije, 2003. godine, je dograđena zgrada „Administracije kompleksa“, sa novih 1.100m2, čime je, zajedno sa ulaznim stepeništem i holom izgrađenima 1997. g.  kompleks „Južni ulaz“ funkcionalno i estetski završen.

ADMINISTRATIVNO POSLOVNA ZGRADA U ROČDELJSKOJ ULICI

Rekonstruisano i dograđeno 2003-2004. g.

Nakon rekonstrukcije zgrade, uz uvećanje gabarita i spratnosti, investitor je dobio savremeni  poslovni objekat, površine oko 3.600 m2, lociran u blizini zgrade parlamenta ruske federacije… -> detaljnije
ADMINISTRATIVNO POSLOVNA ZGRADA U ULICI „SIVCEV VRAŽEK“

Projektovano i rekonstruisano 1998-1999. g.

Zgrada je spomenik kulture i nalazi se u samom centru Moskve, a poznata je i po nazivu „Dom Gercena“. Posle rekonstrukcije i restauracije, do tada potpuno oronula zgrada je postala savremeni poslovni objekat. Posao je urađen „pod ključ“, uključujući sve neophodne inženjerske sisteme – jaku i slabu struju, ventilaciju, grejanje, klimatizaciju, vodovod i kanalizaciju, sprinklerni sistem, podstanicu za grejanje… -> detaljnije

 

Rekonstruisano 1992-1993. g.

Kao rezultat kompletne rekonstrukcije postojeće zgrade u Taganskom rejonu Moskve, sa  restauracijom originalnih fasada, dobijen je savremeni poslovni objekat…  -> detaljnije
ADMINISTRATIVNO POSLOVNA ZGRADA U ULJANOVSKOJ ULICI

Izgrađen 2005. g.

Savremeni administrativno-poslovni centar, površine 3.300 m2, izgrađen je tokom 2005. godine na 18-toj liniji Vasiljevskog ostrva u Sankt-Peterburgu. 

POSLOVNI CENTAR
Sankt-Peterburg
 

                                                                                                                                 
© WebGuru
тел: +381 (11) 36 120 36
e-mail: omnibgd@eunet.yu
U okviru firme je projektovan, rekonstruisan i izgrađen veliki broj administrativno – poslovnih objekata, uključujući izradu enterijera i ugradnju svih inženjerskih instalacija. Ukupna korisna površina je veća od 25.000 m2. Među njima se izdvajaju dve zgrade kompleksa „Južnog ulaza“ CVK „Ekspocentar“, administrativni objekti u ulicama Sivcev Vražek, Ročdeljskaja, i Uljanovskaja, sve u centru Moskve.