Firma poseduje neophodne licence za obavljanje projektantskih i izvođačkih radova na teritoriji Ruske Federacije i Srbije.

Za uspehe u radu, firma je više puta nagrađivana:

Diploma III stepena Saveza Arhitekata Rusije na skupu „Zodčestvo 95“ u Moskvi, 1995 godine

Diploma „Građevinski Olimp“ za najbolje građevinske kompanije u Moskvi, 1997 godine

XIII Međunarodna nagrada za građevinarstvo „Nagrada Novog Veka“ u Parizu, 2001 godine

XV Međunarodna nagrada Evrope „Za Kvalitet“ u Parizu, 2001 godine

Diploma Gradske Vlade Moskve za učešće u socijalno-ekonomskim programima za preobražaj gradova Moskve i Sankt-Peterburga u Moskvi, 2006 godine

 

                                                                                                                                 
© WebGuru
тел: +381 (11) 36 120 36
e-mail: omnibgd@eunet.yu