Izrada glavnog arhitektonskog projekta  stadiona se priprema po idejnom rešenju projektantskog tima „Omni Structure“, koji je na prethodno raspisanom javnom konkursu odlukom stručnog žirija ocenjen kao najkvalitetniji među 4 pristigla rada.

Kompleks koji će biti smešten na lokaciji Banjalučkog polja, pored univerzitetskog kampusa, će se prostirati na 204.170 metara kvadratnih.

Kompleks će se biti podeljen  u tri zone. Prvu zonu čini će sam stadion, druga zona će biti sportsko-rekreativna s otvorenim terenima za građane i kao treća zona, zona sa teniskim terenima.

Stadion je projektovan kao atraktivno zdanje sa akcentom na samoj geometriji objekta koja ga čini prepoznatljivim. Imaće kapacitet od 30.854 mesta, a pored njega gradiće se i dva pomoćna terena - sa veštačkom i sa prirodnom travom. Jedan će imati i atletsku stazu, kao i tribine koje će primati 1.000 gledalaca. U sklopu novog sportskog centra planirana je i izgradnja kompleksa teniskih terena, terene za košarku i odbojku, dok će parking mesta za automobile biti smeštena ispod nivoa stadiona, te će imati 3.810 mesta. Pored neophodnih prostora za funkcionisanje primarne namene objekta, predviđa se i veliki broj ugostiteljskih sadržaja, sportski i SPA centar sa  fitnes-salom, izložbeni prostor, kuglana, trgovine i drugi sadržaji.

Sistemom denivelacija ponuđena je jasna orijentacija u prostoru i formiran prostor za smeštanje svih predviđenih sadržaja kao i zadovoljenje potreba mirujućeg saobraćaja kao bitnog faktora neometanog funkcionisanja prostora za okupljanje masa unutar gradskog tkiva. Planiranom saobraćajnom mrežom obezbeđeno je neometano kretanje i pristup velikog broja korisnika.

U cilju opravdanosti  celokupne investicije mnogofunkcionalnost arene omogućava da se pored osnovne funkcije fudbalskog stadiona  predvidja i mogućnost održavanja  raznih kulturnih manifestacije (koncerata, sajmova, izložbi).

Planirana arhitektonska rešenja, predviđeni materijali, bezbednosni standardi i drugi elementi ispunjavaju najviše svetske standarde i uslove koje odgovaraju zahtevima FIFA-e i UEFA-e, na  osnovu čega se stadion svrstava u visoku "B" kategoriju. Shodno tome na njemu će se moći igrati sve utakmice evropskih prvenstava,  osim finala.

 

                                                                                                                                 
© WebGuru
e-mail: omnibgd@eunet.yu
тел: +381 (11) 36 120 36